Afdrukken

Laatste UPDATE 15-10-2020

Onze clubgebouw is wegens aangescherpte corona maatregelen vanaf 15-10-2020 GEHEEL gesloten.

Dus mogen ook de kleedkamers niet meer gebruikt worden.

Wel mag er nog steeds gevaren worden. Doe dit volgens de reeds geldende regels. Groepsgrootte max. 4 tegelijk  en 1,5 mtr afstand. Kleed u thuis om en maak GEEN gebruik van de kleedkamers,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update per 10 augustus 2020

De Goudse Peddel kantine is open op de clubavond, je mag varen, maar:

Nieuw
Naar aanleiding van de persconferentie van 06 augustus jl. dienen alle horecagelegenheden vanaf 10 augustus 2020 te gaan werken met een reserveringssysteem. 

Deze maatregel geldt ook voor sportkantines. Nu zal een reserveringssysteem bij ons gelukkig niet noodzakelijk zijn maar inschrijven als u langs komt is een plicht. De Goudse peddel heeft i.v.m. de “corona” diverse maatregelen moeten nemen die vanuit overheidswege zijn verplicht of wordt aangeraden.

Wij van onze kant zullen met de beschikbare middelen u blijven informeren indien er veranderingen komen.

Zoals reeds eerder gemeld wordt u bij de vereniging d.m.v. diverse affiches al geïnformeerd betreft 1,5 mtr afstand.
 
Zo is het clubhuis, indien men naar binnen gaat, nog maar beperkt toegankelijk,  te weten max 20 personen.
 
Om dit mogelijk te maken zijn tot nader order de barkrukken verdwenen en zijn de tafels en stoelen zodanig neergezet  dat de 1,5 mtr maatregel goed kan worden gehandhaafd.

Spreek elkaar gerust aan als u het niet prettig vind als iemand te dicht bij u in de buurt komt.

In principe blijven we zo veel mogelijk buiten maar indien we toch binnen moeten zijn, bijv. omdat het weer dit noodzaakt, wordt u verzocht aan de tafels plaats te nemen en niet aan de bar blijven hangen.
 
Daarbij is het verplicht om het aanwezigheidsregister te ondertekenen ivm mogelijk  “Contact onderzoek”

De GGD kan dan contact opnemen bij een besmetting die verband houdt met de kantine of op het terras buiten.


Nieuw
Daarbij moeten we u er op attenderen de gezondheidsvragen goed te lezen.
Deze gezondheidscheck ligt op de registratietafel buiten of in de hal van onze kantine.
 
Bij het positief beantwoorden van 1 of meerdere van deze vragen willen wij u verzoeken van uw bezoek af te zien.
 
Een andere maatregel blijft nog steeds van kracht, is dat de kleedkamers wel gebruikt mogen worden, maar dat er max 3 personen tegelijk in de kleedkamer aanwezig mogen zijn.
 
Maar bovenal blijven de adviezen van het RIVM leidend.

Bij corona symptomen, koorts, hoesten e.d.  niet naar de club komen, niet het clubhuis binnen gaan!

Let op!!

Ondanks de maatregelen die genomen zijn, moeten we u vragen uw eigen verantwoordelijk HOOG in het vaandel te houden.
Zorg dat u zelf en uw collega GP leden tijdens het varen en nadien in de bar of op het terras niet in een situatie komt die niet is gewenst.

Bestuur KV de Goudse Peddel