Waarom een privacyverklaring?

De kano vereniging de Goudse Peddel, verder genoemd: de GP, verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren.. In de deze privacyverklaring geven wij aan over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Deze informatie wordt vastgelegd in een zogeheten privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die de GP aan haar leden, adverteerders/donateurs aanbiedt.

De Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring maken we duidelijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Lees de gehele privacyverklaring via deze link: AVG - KV de Goudse Peddel