Oprichting

In 1984 werd er op initiatief van de heer Hans van Arkel een aanzet gegeven om in Gouda te komen tot de oprichting van een kanovereniging. Via de Nederlandse Kano Bond verkreeg hij de adressen van een aantal Goudse leden van deze Bond en samen met hen werd de mogelijkheid onderzocht om dit initiatief te concretiseren. Samenwerking en ondersteuning werd gezocht en verkregen van de Dienst Sport & Recreatie van de gemeente Gouda. Op 12 juni 1984 was de oprichting een feit.

Groei

Langzamerhand groeide de vereniging. Op 1 november 1984 waren er pas 45 leden en in september 1989 waren er 168 leden. Op 1 januari 1994, bijna 10 jaar na de oprichting, waren 225 mensen lid.

Huisvestingsperikelen

Zoals voor alle beginnende verenigingen was het vinden van een onderkomen een heel moeilijke zaak. Heel in het begin kwamen de leden ongeveer één keer per maand bij elkaar in een zaaltje van sporthal de Mammoet en na een poosje kon de club medegebruiker worden van het clubhuis van IJsclub de Breevaart.

Nieuw clubhuis

In de periode 1988-1989 zijn de leden van de bouwcommissie erg druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw clubhuis en het uitbreiden van het aantal kanocontainers. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 juli 1989 werd het toenmalige bestuur gemachtigd om een geldlening aan te gaan voor de uitvoering van de nieuwbouw. Dit is een gigantische klus geweest waar veel leden hun vrije tijd voor hebben opgeofferd.

Opening

Op 19 december 1989 werd het clubhuis in segmenten aangevoerd. De bouwplaats was toen alleen begaanbaar via een stalen platenbaan en bovendien moesten het Burgvliethek en een groot deel van de voetbalveldomheining tijdelijk verwijderd worden. De officiële opening van het clubhuis was vijf maanden later op 19 mei 1990.

Brand / nieuwbouw

Als gevolg van een brand was het oude gedeelte in december 2010 zodanig verwoest dat nieuwbouw gewenst was. In 2011 is dan ook een nieuw gedeelte neer gezet, naar de huidige wensen, zoals 2 gescheiden kleedkamers met douche en toilet, een bestuurskamer en een keuken voor eigen gebruik. Het clubhuis is dan ook in de zomer van 2011 officieel door wethouder Bergman geopend.